0318-675 160
info@swvgeldersevallei.nl

Vester College

Kleinschaligheid en rust

Het Vester College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs, cluster 4 (diplomagericht). De school biedt vmbo-onderwijs op drie niveaus: basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg. Op het Vester College staan de volgende begrippen centraal: structuur, veiligheid en duidelijkheid. Leerlingen hebben iedere dag een duidelijk programma en er zijn heldere omgangsregels. Kleinschaligheid en rust zijn kenmerkend voor de school.

Website Vester College