0318-240 328
info@swvgeldersevallei.nl

Ouders zijn onze belangrijkste partner. Formeel werken we samen met ouders in de Ondersteuningsplanraad. Zeker als het gaat om leerlingen met een extra ondersteuningsvraag, gaan we ook informeel voor een open respectvolle samenwerking. Dit betekent dat we met ouders overleggen wanneer er ondersteuning nodig is voor hun zoon of dochter en dat zij altijd bij ons terecht kunnen met vragen. Bijvoorbeeld over de overgang van speciaal naar regulier onderwijs of andersom.