0318-240 328
info@swvgeldersevallei.nl

De onderwijsloopbaan van een leerling begint niet bij ons, en houdt erna – als het goed is – ook niet op. Kinderen gaan eerst naar het basisonderwijs, en leren na hun opleiding bij ons verder op het mbo, hbo of wo. Met het mbo houden we rechtstreeks contact, bijvoorbeeld over het behalen van startkwalificaties en de aanpak Voortijdig Schoolverlaters (VSV).

Ook met scholen voor cluster 1- en 2-onderwijs overleggen we regelmatig. We maken onder meer afspraken over de ambulante ondersteuning die zij bieden binnen onze reguliere vo-scholen.