0318-240 328
info@swvgeldersevallei.nl

Leerlingen met problemen op school hebben soms ook op andere plekken moeilijkheden: thuis of in hun vrije tijd. Samen met instellingen voor jeugdhulp ondersteunen we deze jongeren. Jeugdhulp valt met de transitie in de jeugdzorg per 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Gemeenten, organisaties voor jeugdhulp en het Samenwerkingsverband delen grotendeels dezelfde uitgangspunten. Bijvoorbeeld dat we jongeren zo vroeg mogelijk ondersteunen, op een zo licht mogelijke manier. En we willen voor ieder kind één plan. Zodat we niet langs elkaar heen werken. We verbinden onderwijs en zorg met elkaar door het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband en het jeugdplan van de gemeente onderling af te stemmen. Natuurlijk gooien we daarbij niet overboord wat er al aan goede dingen is.