0318-240 328
info@swvgeldersevallei.nl

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor onderwerpen die het onderwijs ook raken. Hiervoor bespraken we al de jeugdzorg. Daarnaast zijn er leerplicht, onderwijshuisvesting en het leerlingenvervoer. Natuurlijk is het belangrijk dat we hierin samen optrekken. Met de drie gemeenten moeten we allereerst tot overeenstemming komen over ons ondersteuningsplan. Dit doen we in het zogenaamde Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO). In de toekomst sluiten we ook aan bij het OOGO over de transitie jeugdzorg dat de gemeente organiseert.

We praten niet alleen nu met de wethouders over de plannen, maar voeren daarnaast een structureel, regelmatig overleg met gemeenten. Zo blijven we continu op de hoogte van elkaars plannen, de uitwerking, knelpunten en lopende ontwikkelingen.