0318-240 328
info@swvgeldersevallei.nl

Onze partners

In onze scholen hebben we allerlei vormen van begeleiding. Er zijn bijvoorbeeld zorgteams, zorgcoördinatoren en begeleiders passend onderwijs, die leerlingen en docenten extra begeleiden. Maar we kunnen het niet alleen doen. Daarom werken we samen met verschillende partners. De belangrijkste zijn de ouders. En daarnaast hebben we veel contact met organisaties voor jeugdhulp, gemeenten en andere onderwijsinstellingen.