0318-240 328
info@swvgeldersevallei.nl

Onze partners

In onze scholen zijn allerlei vormen van begeleiding. Er zijn bijvoorbeeld zorgteams, zorgcoördinatoren en begeleiders passend onderwijs, die leerlingen en docenten extra begeleiden. Maar we kunnen het niet alleen. Daarom werken we samen met verschillende partners. De belangrijkste zijn de ouders. En daarnaast hebben we veel contact met organisaties voor jeugdhulp, gemeenten en andere onderwijsinstellingen.

Ouders

Waar het gaat om het bieden van een passende onderwijsplek voor een leerling, zijn ouders natuurlijk een belangrijke partner. We werken in formele zin met ouders samen in de Ondersteuningsplanraad. Scholen betrekken ouders bij het maken van een Ontwikkelingsperspectiefplan voor hun kind. Bij beslissingen over passend onderwijs zitten het Samenwerkingsverband, school en ouder(s) samen om tafel. Ouders kunnen daarbuiten ook altijd bij ons terecht met vragen.

Jeugdhulp

Leerlingen met problemen op school hebben soms ook moeilijkheden thuis of op andere plekken. Zij hebben dan behalve extra begeleiding in het onderwijs, ook dikwijls behoefte aan jeugdhulpverlening. Hiervoor zijn gemeenten verantwoordelijk. Gemeenten, organisaties voor jeugdhulp en het Samenwerkingsverband delen grotendeels dezelfde uitgangspunten en werken nauw samen. Het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband en de jeugdplannen van gemeenten stemmen we daarom zo goed mogelijk op elkaar af.

Gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor diverse onderwerpen die ook aan het onderwijs raken. Hiervoor benoemden we al de jeugdhulpverlening. Daarnaast zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor de leerplicht, onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer. Daarom werkt het Samenwerkingsverband nauw samen met de gemeenten Ede, Wageningen en Rhenen. Ook werken we in de regio samen met andere samenwerkingsverbanden en de gemeenten van de Foodvalley (Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen).