0318-240 328
info@swvgeldersevallei.nl

Het is belangrijk dat de directeur van het Samenwerkingsverband goed contact houdt met de verschillende scholen. Zodat de directeur weet aan welk beleid behoefte is, en hoe bestaand beleid in de praktijk uitwerkt. Het Platform zorgcoördinatoren is die brug tussen de scholen en de directeur.

In het platform zitten de zorgcoördinatoren van de verschillende scholen. Ze overleggen over allerlei onderwerpen rondom de ondersteuning aan leerlingen, de ontwikkelingen in het passend onderwijs en de gevolgen hiervan voor de scholen. Soms worden externe deskundigen uitgenodigd om specifieke onderwerpen verder toe te lichten.