0318-675 160
info@swvgeldersevallei.nl

De deelnemende scholen. Daar draait het om in ons Samenwerkingsverband. Vandaar dat ons bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van die scholen: van elke schoolbestuur één.

Het bestuur van het Samenwerkingsverband moet goedkeuring geven aan belangrijke documenten, zoals het ondersteuningsplan, de begroting en het jaarverslag. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding en de voorbereiding en uitvoering van het beleid neergelegd bij de directeur. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur. Daarover hebben we afspraken gemaakt in een managementstatuut.