0318-240 328
info@swvgeldersevallei.nl

Commissie Toewijzing en Plaatsing

We ondersteunen leerlingen zo veel mogelijk binnen de school. Maar soms heeft een leerling meer nodig. Dan wordt de Commissie Toewijzing en Plaatsing van het Samenwerkingsverband ingeschakeld. Deze commissie onderzoekt of leerlingen een bovenschools arrangement nodig hebben en adviseert over toelaatbaarheidsverklaringen voor het vso. Het besluit van de Commissie Toewijzing en Plaatsing is bindend. Er kan wel bezwaar tegen worden gemaakt.

Natuurlijk is het belangrijk dat er in de commissie mensen met verstand van zaken zitten. Daarom bestaat de commissie naast de voorzitter uit twee onafhankelijk deskundigen: een orthopedagoog en een psycholoog. Afhankelijk van de aanvraag,  is er een derde deskundige (GZ-psycholoog) op afroep beschikbaar. De commissie is van alles op de hoogte: ze weet welke ondersteuning de verschillende scholen in ons Samenwerkingsverband kunnen bieden en waarvoor ze jeugdzorg kan inschakelen.

In een vroeg stadium kunnen scholen altijd terecht bij het samenwerkingsverband om te overleggen over een leerling en afspraken te maken over het vervolg. Wanneer een school signaleert dat een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan ze zelf kan bieden, organiseert deze school een multidisciplinair overleg. Hier schuiven medewerkers van de school, ouders en de onafhankelijke deskundigen aan. Het overleg vindt plaats op school. Na een goede voorbereiding zou eventueel ter plekke een bovenschools arrangement of zelfs een Toelaatbaarheidsverklaring worden toegekend.