0318-240 328
info@swvgeldersevallei.nl

Andere scholen

Wanneer een leerling een overstap maakt van de ene school naar de andere school, willen we dit zo soepel mogelijk laten verlopen. Of het nu gaat om de overstap van het (speciaal) basisonderwijs of het speciaal onderwijs naar het voortgezet onderwijs, of de overgang van het voortgezet (speciaal) onderwijs naar een vervolgopleiding.

Daarom maken we altijd tijdig een plan met de scholen, ouders en leerling om deze overgang op een goede manier te maken. Ook sluiten we aan bij informatiebijeenkomsten voor primair onderwijs en bij leerlingbesprekingen in het speciaal onderwijs.