0318-240 328
info@swvgeldersevallei.nl

Kengetallen 2014 bekend

De nieuwe kengetallen van het Samenwerkingsverband zijn bekend. De kengetallen 2014 geven onder meer informatie over de aantallen leerlingen in het regulier en voortgezet speciaal onderwijs (vso), de trends in de leerlingenontwikkeling, een indicatie van de bekostiging van lichte ondersteuning, de bekostiging van zware ondersteuning en de vereveningscijfers. Ook ziet u welke gemeenten en scholen onder het Samenwerkingsverband vallen.