0318-240 328
info@swvgeldersevallei.nl

Ondertekening intentieverklaring OOGO

Het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) over het ondersteuningsplan vond plaats op 24 februari 2014. Het OOGO is een wettelijk verplicht overleg tussen het Samenwerkingsverband en gemeenten. Naast een aantal bestuursleden en de directeur van het Samenwerkingsverband waren de wethouders Onderwijs van de drie gemeenten aanwezig. In de bijeenkomst is gesproken over de afstemming tussen het Passend Onderwijs en jeugdhulp, leerplicht, onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer. De wethouders van de gemeenten en voorzitter van het Samenwerkingsverband hebben zich door ondertekening van de intentieverklaring positief uitgesproken om te komen tot verdere samenwerking in de verbinding tussen Passend Onderwijs en Zorg voor de jeugd.

(v.l.n.r. Dhr. H.R.A.L. Klein Kranenburg, gemeente Rhenen; Mevr. G. Ligtelijn-Bruins, gemeente Ede; Mevr. I. Sterenborg – van der Schaaf, Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei; Mevr. E. P. Theune, gemeente Wageningen)