0318-240 328
info@swvgeldersevallei.nl

Kengetallen 2013 bekend

De nieuwe kengetallen van het Samenwerkingsverband zijn bekend. De kengetallen 2013 geven onder meer informatie over de aantallen leerlingen in het regulier en voortgezet speciaal onderwijs (vso), het aantal rugzakken per samenwerkingsverband, de trends in de leerlingenontwikkeling, een indicatie van de bekostiging na invoering van passend onderwijs en de vereveningscijfers. Ook ziet u welke gemeenten en scholen onder het Samenwerkingsverband vallen.