0318-240 328
info@swvgeldersevallei.nl

OPR stemt in met ondersteuningsplan

Nadat het Samenwerkingsverband haar  plannen heeft beschreven in een ondersteuningsplan en dit heeft voorgelegd aan de ondersteuningsplanraad (OPR), heeft de OPR op 27 januari 2014 ingestemd met het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.