0318-240 328
info@swvgeldersevallei.nl

Oprichting Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei

Op dinsdag 5 maart 2013 kwamen de bestuurders van voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs bijeen om het Samenwerkingsverband Gelderse Vallei op te richten. Vanwege de Wet passend onderwijs wordt de samenwerking uitgebreid en geïntensiveerd. Samen hebben de negen locaties voor voortgezet onderwijs en twee locaties voor voortgezet speciaal onderwijs  de zorg voor bijna 7.900 leerlingen in Ede, Wageningen en Rhenen. Na ondertekening van de statuten is de officiële oprichting van het Samenwerkingsverband een feit.