0318-240 328
info@swvgeldersevallei.nl

Voor elk kind een goede plek in het voortgezet onderwijs.
Dichtbij huis en met de juiste begeleiding.

Dat is het doel van Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei

De scholen


Op dit moment zijn er 2 vacatures. Klik op de link voor de vacaturetekst.

Vacature Controller regio Foodvalley

Vacature docent Comma


We werken in de regio Ede, Wageningen en Rhenen. Met zeven schoolbesturen (samen elf locaties) voor regulier en speciaal onderwijs bieden we plek aan zo’n zevenduizend leerlingen. Wellicht helpen wij ook úw zoon of dochter en bieden we ook úw leerling ondersteuning.

Op grond van de Wet passend onderwijs hebben scholen sinds augustus 2014 de zorgplicht om leerlingen passend onderwijs te bieden. Ouders hoeven niet meer zelf naar een geschikte school te zoeken. Zij kunnen hun kind gewoon aanmelden bij de school die zij graag willen.

De school waar de leerling is aangemeld, moet dan kijken of een leerling extra ondersteuning nodig heeft. En zo ja: of de school die zelf in de klas kan bieden. Dit doet de school op basis van het zogenaamde schoolondersteuningsprofiel (SOP). Daarin staat precies welke speciale ondersteuning een school in huis heeft. Heeft de school zelf geen passende onderwijsplek? Dan zoekt ze een plek op een andere school binnen het Samenwerkingsverband.

De Samenwerkingsverbanden hebben daarmee een belangrijke taak: zorgen dat iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft, het liefst dicht bij huis. Dit lukt natuurlijk niet vanzelf. We moeten voor elke leerling weten wat hij nodig heeft en hoe we dat kunnen organiseren. Hoe we dat doen leest u bij ons aanbod.