0318-675 160
info@swvgeldersevallei.nl

Voor elk kind een goede plek in het voortgezet onderwijs.
Dichtbij huis en met de juiste begeleiding.

Dat is het doel van Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei.

De scholen

We werken in de regio Ede, Wageningen en Rhenen. Met zeven scholen voor regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) bieden we plek aan bijna achtduizend leerlingen.

Er is veel veranderd door de Wet passend onderwijs. Allereerst hebben scholen een zorgplicht. Ouders hoeven niet meer zelf naar een geschikte school te zoeken. Zij kunnen hun kind gewoon aanmelden bij de school die zij graag willen.

De school waar de leerling is aangemeld, moet dan kijken of een leerling extra ondersteuning nodig heeft. En zo ja: of de school die zelf in de klas kan bieden. Dit doet de school op basis van het zogenaamde schoolondersteuningsprofiel. Daarin staat precies welke speciale ondersteuning een school in huis heeft. Heeft de school zelf geen passende onderwijsplek? Dan zoekt ze een plek op een andere school binnen het Samenwerkingsverband.

De Samenwerkingsverbanden krijgen daarmee een belangrijke taak: zorgen dat iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft, het liefst dicht bij huis. Dit lukt natuurlijk niet vanzelf. We moeten voor elke leerling weten wat hij nodig heeft en hoe we dat kunnen organiseren. Hoe we dat doen leest u bij ons aanbod.

 

Bereikbaarheid zomervakantie:

Vanaf 19 juli 2018 tot 27 augustus 2018 zijn wij niet bereikbaar. Wel is het in die periode mogelijk om contact op te nemen met een algemeen nummer:

085 – 043 96 12. De vragen die op dit nummer binnenkomen zullen na de zomervakantie in behandeling worden genomen.