0318-240 328
info@swvgeldersevallei.nl

Voor elk kind een goede plek in het voortgezet onderwijs.
Dichtbij huis en met de juiste begeleiding.

Dat is het doel van Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei

Een update over het aanbod van onze bovenschoolse arrangementen tijdens de huidige verlengde lockdown (februari 2021).

Doorstart
Scholen kunnen ook tijdens de lockdown gebruik maken van de ondersteuning van Doorstart. De begeleiding van de leerlingen gebeurt waar mogelijk digitaal. Zo nodig komen de begeleiders van Doorstart naar de school om de leerling daar te ontmoeten. Een Doorstart-arrangement kan door de zorg coördinator worden aangevraagd bij het Samenwerkingsverband.

Voor meer informatie over een Doorstart-arrangement klik hier: Doorstart

Comma
Het aanbod van Comma is tijdens de lockdown ongewijzigd gebleven, ook is er de mogelijkheid tot het instromen van nieuwe leerlingen. Wel wordt er gewerkt met een aangepast rooster.

Comma is vanaf maandag 15 februari vier dagen per week open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De leerlingen zijn verdeeld in twee groepen waarvan de ene groep in de ochtend en de andere groep in de middag aanwezig is.  Alle andere activiteiten zoals gesprekken met scholen en evaluaties vinden online plaats.

Voor meer informatie over een Comma-arrangement klik hier: Comma


De scholen

We werken in de regio Ede, Wageningen en Rhenen. Met zeven schoolbesturen (samen elf locaties) voor regulier en speciaal onderwijs bieden we plek aan zo’n zevenduizend leerlingen. Wellicht helpen wij ook úw zoon of dochter en bieden we ook úw leerling ondersteuning.

Op grond van de Wet passend onderwijs hebben scholen sinds augustus 2014 de zorgplicht om leerlingen passend onderwijs te bieden. Ouders hoeven niet meer zelf naar een geschikte school te zoeken. Zij kunnen hun kind gewoon aanmelden bij de school die zij graag willen.

De school waar de leerling is aangemeld, moet dan kijken of een leerling extra ondersteuning nodig heeft. En zo ja: of de school die zelf in de klas kan bieden. Dit doet de school op basis van het zogenaamde schoolondersteuningsprofiel (SOP). Daarin staat precies welke speciale ondersteuning een school in huis heeft. Heeft de school zelf geen passende onderwijsplek? Dan zoekt ze een plek op een andere school binnen het Samenwerkingsverband.

De Samenwerkingsverbanden hebben daarmee een belangrijke taak: zorgen dat iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft, het liefst dicht bij huis. Dit lukt natuurlijk niet vanzelf. We moeten voor elke leerling weten wat hij nodig heeft en hoe we dat kunnen organiseren. Hoe we dat doen leest u bij ons aanbod.