0318-240 328
info@swvgeldersevallei.nl

Passend Onderwijs

Via deze website wordt u geïnformeerd over de veranderingen en beleidsvoornemens voor Passend onderwijs.

VO-Raad

De VO-raad vertegenwoordigt 334 schoolbesturen en ruim 600 scholen in het voortgezet onderwijs. Het doel is om de onderwijskwaliteit te bevorderen en scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van het onderwijs voor 1 miljoen leerlingen.

Steunpunt Passend onderwijs VO-raad

Op deze website vindt u de wettelijke kaders, de daarbij behorende activiteiten van de samenwerkingsverbanden en de ondersteuning die de VO-raad biedt bij de invoering van passend onderwijs.