0318-240 328
info@swvgeldersevallei.nl

Hoe het Samenwerkingsverband zorgt voor een passende onderwijsplek voor elke leerling staat in het zogenaamde Ondersteuningsplan. Ouders, leerlingen en medewerkers van onze scholen denken mee over dit plan. We hebben hun instemming ervoor nodig. Dit gebeurt onder meer via de ondersteuningsplanraad. De raad heeft instemmingsbevoegdheid.

Per schoolbestuur zitten er twee personen in de ondersteuningsplanraad: één lid namens het personeel en één namens de ouders/leerlingen. U kunt de Ondersteuningsplanraad mailen via opr@swvgeldersevallei.nl.